سه شنبه 13 خرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:داوری بخش شعر جشنواره جوان سوره
سید حسین متولیان
شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷
داور ترانه شانزدهمین جشنواره «جوان سوره»:
ترانه ساحت موسیقایی دارد/ ضرورت فاصله گرفتن از شعرسرایی شابلونی
سید حسین متولیان ضمن اشاره به کیفیت ترانه‌های راه یافته به این رویداد ادبی عنوان کرد: ترانه بیش از آنکه ساحت مکتوب داشته باشد، با موسیقی معنا می‌شود.
جشنواره سوره
یکشنبه ۲۷ آیان ۱۳۹۷
آغاز داوری بخش شعر شانزدهمین جشنواره شعر و داستان جوان ‌سوره
داوران بخش شعر شانزدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره معرفی شدند.