پنج شنبه 8 آیان 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:داوران بخش داستان دوازدهمین جشنواره شعر و داستان انقلاب
داوران بخش داستان«دوازدهمین جشنواره شعر و داستان انقلاب»
چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹
داوران بخش داستان«دوازدهمین جشنواره شعر و داستان انقلاب» معرفی شدند
با پایان یافتن مرحله نهایی داوری بخش داستان«دوازدهمین جشنواره بين‌المللي شعر و داستان انقلاب» ، داوران این بخش معرفی شدند.