دوشنبه 29 مهر 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:دانشنامه همدان
کارنامک
سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸
مجلدات «کارنامک»؛ منبعی مهم و کاربردی برای پژوهشگران همدانی
جلد اول و دوم «کارنامک» از مجموعه دانشنامه همدان، از سوی حوزه هنری استان همدان به چاپ رسید.
تاریخ غیرت
سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸
تاریخ غیرت؛ روایت نبرد غیرتمندانه مردان و زنان همدانی در مقابل حمله عثمانی‌ها به ایران
رمان «تاریخ غیرت»، رمانی عاشقانه تاریخی، نوشته «آقا شیخ موسی دستجردی» معروف به نثری همدانی، از مجموعه دانشنامه همدان به چاپ رسید.
کتاب دانشنامه همدان
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸
کتاب تاریخ عکاسی همدان چاپ شد
مسئول واحد آموزش و پژوهش حوزه هنری همدان گفت: کتاب «تاریخ عکاسی همدان» که بخشی از دانشنامه همدان است به چاپ رسید.