شنبه 10 اسفند 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:خانه عکاسان حوزه هنری خراسان شمالی
جشنواره ملی عکس
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
تمدید مهلت ارسال آثار به فراخوان «جشنواره ملی عکس»/ معرفی داوران
مهلت ارسال آثار به «فراخوان جشنواره ملی عکس» که با مشارکت خانه عکاسان حوزه هنری خراسان شمالی برگزار می‌شود تا اول اسفندماه تمدید شد.