سه شنبه 24 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:خاطرات عبدالوهاب ناظمیان
کتاب ردپایی بر آسمان
یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
معرفی کتاب؛
ردپایی بر آسمان؛ جستاری بر خاطرات عبدالوهاب ناظمیان
کتاب «ردپایی بر آسمان» به قلم مرتضی حاجیان‌نژاد تدوین و بازنویسی و توسط سوره مهر منتشر شده است.
ردپایی بر آسمان
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷
«ردپایی بر آسمان» به چاپ رسید
کتاب «ردپایی بر آسمان» مجموعه خاطرات عبدالوهاب ناظمیان، رزمنده سمنانی، به قلم مرتضی حاجیان‌نژاد توسط سوره مهر به چاپ رسید.