چهارشنبه 22 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:حکم انتصاب
معصومی گرجی
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
انتصاب رئیس حوزه هنری استان مازندران
محسن مومنی‌شریف رئیس حوزه هنری، طی حکمی مهدی معصومی گرجی را به عنوان رئیس حوزه هنری استان مازندران منصوب کرد.
مومنی شریف
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
انتصاب رئیس حوزه هنری استان سیستان و بلوچستان
محسن مومنی‌شریف رئیس حوزه هنری، طی حکمی ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺳﻴﺎﺳﺮ را به سِمت رئیس حوزه هنری استان سیستان و بلوچستان منصوب کرد.
حسین ‌آزاد
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
انتصاب مسئول جدید هنرهای تجسمی حوزه هنری اردبیل
طی حکمی از سوی رئیس حوزه هنری استان اردبیل، حسین آزاد مسئول هنرهای تجسمی حوزه هنری استان شد.
مهدی محمود خواجه‌نژاد
دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
سرپرست حوزه هنری گلستان منصوب شد
با حکم مدیرکل امور استان‌ها و مجلس حوزه هنری، مهدی محمود خواجه‌نژاد به عنوان سرپرست حوزه هنری استان گلستان معرفی شد.
امیر نعمتی
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
انتصاب رئیس حوزه هنری استان زنجان
محسن مومنی‌شریف رئیس حوزه هنری، طی حکمی امیر نعمتی را به سمت رئیس حوزه هنری استان زنجان منصوب کرد.
محمدسامان صولی
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
مدیر خانه کارتون و کاریکاتور حوزه هنری کردستان منصوب شد
طی حکمی از سوی رئیس حوزه هنری استان کردستان، محمدسامان صولی از هنرمندان مطرح کاریکاتور استان به مدت یک سال به عنوان مدیرخانه کارتون و کاریکاتور حوزه هنری کردستان منصوب شد.
رحمان مجرد
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸
انتصاب معاونت فرهنگی هنری حوزه هنری اردبیل
طی حکمی از سوی امیر رجبی رئیس حوزه هنری استان اردبیل، رحمان مجرد به عنوان معاون فرهنگی هنری استان منصوب شد.
محمدحسین بلاغی
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
بلاغی به عنوان رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی منصوب شد
طی حکمی از سوی محسن مومنی شریف، سیدمحمدحسین بلاغی به عنوان رئیس حوزه هنری استان آذربایجان شرقی منصوب شد.
قلی گشتی
یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
سرپرست حراست و امور ویژه حوزه هنری خوزستان منصوب شد
طی مراسمی با حضور مدیرکل حراست حوزه هنری کشور، شهریار قلی‌گشتی به عنوان سرپرست جدید حراست و امور ویژه حوزه هنری خوزستان منصوب شد.
مهدی بذرافشان
چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
مهدی بذرافشان به سمت معاون فرهنگی حوزه هنری کرمان منصوب شد
با صدور حکمی از سوی مهدی حبیبی سرپرست حوزه هنری استان کرمان، مهدی بذرافشان مسئول واحد فرهنگ و مطالعات پایداری این حوزه با حفظ سمت به عنوان معاون فرهنگی حوزه هنری استان کرمان منصوب شد.