پنج شنبه 30 آیان 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:حمایت از تئاتر «بچه های مسجد»
رحمان مجرد
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
مسجد نقطه آغاز هنر متعالی است
رحمان مجرد، معاون فرهنگی هنری حوزه هنری استان اردبیل، گفت: حمایت از گروه‌های تئاتر «بچه‌های مسجد» برای ایجاد زیرساخت مناسب در ترویج فرهنگ اسلامی در مساجد انجام می‌شود و تاکنون فعالان مساجد استقبال خوبی از این مسئله داشته‌اند.