دوشنبه 11 فروردین 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:حضور فیلم‌های ایرانی در جشنواره بین‌المللی «رجینا» کانادا
رجینا
دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
توسط پخش بین‌الملل سازمان سینمایی حوزه هنری صورت گرفت
حضور فیلم‌های ایرانی در جشنواره بین‌المللی «رجینا» کانادا
دو فیلم سینمایی و دو عنوان فیلم کوتاه از ایران در جشنواره بین‌المللی فیلم «رجینا» کانادا حضور دارد.