پنج شنبه 3 بهمن 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:حسین کچویان
پژوهشگاه
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷
ایرانی‏‌ها چه رؤیایی در سر دارند؟
به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، سلسله نشست‌های «ایرانی‌ها چه رؤیایی در سر دارند؟» با هدف آشنایی با اندیشه و برنامه پژوهشی اندیشمندان انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.
شوکران ۱۹
یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
با حضور کچویان بررسی می‌شود؛
«رفراندوم؛ آرى یا نه؟» در «شوکران» نوزدهم
«شوکران» نوزدهم به گفت‌وگوى چالشى با حسین کچویان، جامعه‌شناس و عضو شوراى عالى انقلاب فرهنگى، اختصاص دارد.