پنج شنبه 16 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:حسین قربانزاده
حسین قربانزاده
چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹
پرونده کمیک‌استریپ/۵
باید درِ مدارس به روی شاعران و نویسنده‌ها باز شود
حسین قربانزاده: وقتی می‌گوییم «ادبیات کودک و نوجوان»، از چه حرف می‌زنیم؟ دقیقاً از یک فرصت. از دانش و مقوله‌ای که می‌تواند دنیای بهتری بسازد و برای ساختن دنیای بهتر، باید دوره کودکی و نوجوانی مد نظرمان باشد.