شنبه 5 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:حسین آزاد مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری اردبیل
راه‌یافتگان به مسابقه ملی نقاشی کودک کرونا را شکست می دهیم اردبیل
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
معرفی راه‌یافتگان به مسابقه ملی نقاشی کودک «کرونا را شکست می‌دهیم»
حوزه هنری استان اردبیل، اسامی راه‌یافتگان به مسابقه ملی نقاشی کودک «کرونا را شکست می دهیم» را اعلام کرد.