جمعه 9 آیان 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:حسام افروز کارگردان نمایش «قصه ظهر جمعه»
افروز
چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
افروز: رشد تئاتر در شهرستان‌ها نشانه اعتماد حوزه هنری به جوانان است
کارگردان «قصه ظهر جمعه» معتقد است جشنواره تئاتر سوره آینده روشنی را فراروی تئاتر شهرستان‌ها قرار داده و به سمت حرفه‌ای‌‌تر شدن حرکت می‌کند.