دوشنبه 20 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:جنگ
ﭘﻨﺠﺎه وﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻛﺒﻮﺗﺮان ﻣﺴﺠﺪ دوردﺳﺖ
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸
با موضوع قدس شریف؛
ﭘﻨﺠﺎه‌وﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻛﺒﻮﺗﺮان ﻣﺴﺠﺪ دوردﺳﺖ برگزار می‌شود
تازه‌ترین نشست ﻛﺒﻮﺗﺮان ﻣﺴﺠﺪ دوردﺳﺖ با معرفی و بررسی کتاب «تا فراموش نکنیم» ﺳﻪ‌ﺷﻨﺒﻪ ٢٤ دی‌ماه در حوزه هنری برگزار می‌شود.
محمد اسدی جوزانی
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸
گفت‌وگو با محمد اسدی جوزانی؛
چشمان این مرد قاب شهداست
اسدی جوزانی نقاش معتقد است: هنرمند باید آتش به اختیار باشد و اگر به موقع و نسبت به وقایع واکنش نداشته باشد، هنرمند نیست.
مراسم بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی
شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶
سردار حسام: بسیاری از بمباران شیمیایی در ایران خبر ندارند
حمید حسام، نویسنده کتاب «وقتی مهتاب گم شد»، گفت: در سفری که به مناسبت ششم آگوست سالروز بمباران شیمیایی هیروشیما به ژاپن داشت، به این نتیجه رسید در فرامرزها خیلی‌ها اصلا از بمباران شیمیایی در ایران خبر ندارند.
زنان پشتیبان جنگ
شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵
تاریخ شفاهی «زنان پشتیبان جنگ» ارومیه گردآوری و منتشر می‌شود
تاریخ شفاهی«زنان پشتیبانی جنگ» از پانزدهم مهرماه سال جاری به همت دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری آذربایجان غربی گردآوری و بعد از دو سال منتشر می­‌شود.