چهارشنبه 7 اسفند 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:جشنواره بین‌المللی «سینمای بی‌سابقه» استونی
فیلم کوتاه ذبح
یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸
«ذبح» بهترین فیلم جشنواره استونی شد
نوزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینمای بی‌سابقه» استونی دو جایزه به سینمای کوتاه ایران داد که در این میان فیلم «ذبح» از تولیدات حوزه هنری کردستان توانست جایزه بهترین فیلم را از آن خود کند.