شنبه 25 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:جشنواره بین المللی «دف نوای رحمت»
عماد توحیدی، داور نهمین جشنواره بین المللی «دف نوای رحمت»
پنج شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
توحیدی: تمرکز جشنواره دف در سنندج، زیرساخت‌های جشنواره را مستحکم می‌کند
داور نهمین جشنواره بین المللی «دف نوای رحمت» گفت: تمرکز برگزاری جشنواره دف در سنندج به عنوان مرکز مهم نوازندگی و ساخت این ساز، هرسال کیفیت زیرساخت‌های جشنواره را مستحکم‌تر می‌کند و می‌بینیم که مدیریت متفکرانه و با ثبات و گروه برگزاری متعهد و مسئول جشنواره هر سال با تجربیات بیشتر سطح جشنواره را ارتقاء می‌دهند.