یکشنبه 4 اسفند 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:جشنواره ادبی
جشنواره ایران ساخت
شنبه ۱۹ آیان ۱۳۹۷
تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷
تمدید مهلت فراخوان جشنواره «ایران‌ساخت»
مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره ایران‌ساخت تا ۳۰اُم آبان ۱۳۹۷ تمدید شد.
جشنواره شعر و داستان جوان سوره
دوشنبه ۱۴ آیان ۱۳۹۷
در بخش شعر؛
مرحله بازخوانی شانزدهمین جشنواره شعر و داستان «جوان سوره» پایان یافت
مرحله بازخوانی شانزدهمین جشنواره شعر و داستان «جوان سوره» در بخش شعر به پایان رسید و آثار منتخب به مرحله داوری راه یافتند.
جشنواره شعر و داستان جوان سوره
دوشنبه ۷ آیان ۱۳۹۷
مرحله بازخوانی آثار شانزدهمین جشنواره شعر و داستان «جوان سوره» آغاز شد
با پایان مهلت ارسال اثر به دبیرخانه شانزدهمین جشنواره شعر و داستان «جوان سوره»، حدود ۱۰۰۰ اثر از ۲۱۵ شرکت کننده در این رویداد ادبی و فرهنگی بازخوانی می‌شوند.
جشنواره شعر و داستان جوان سوره
شنبه ۵ آیان ۱۳۹۷
تغییر زمان برگزاری شانزدهمین جشنواره شعر و داستان «جوان سوره»
زمان برگزاری شانزدهمین جشنواره شعر و داستان «جوان سوره» از ۲۷ و ۲۸ آبان‌ماه به ۱۲ و ۱۳ آذرماه تغییر کرد.
دهمین جشنواره داستان انقلاب
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶
فراخوان دهمین جشنواره داستان انقلاب (جایزه امیرحسین فردی) منتشر شد
فراخوان دهمین جشنواره داستان انقلاب (جایزه امیرحسین فردی) در دو بخش رمان و داستان کوتاه منتشر شد.