یکشنبه 5 خرداد 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:جشنواره «تئاتر مردمی بچه های مسجد»
 کتاب «دِین» شامل خاطرات بچه‌های مسجد جزایری اهواز
سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
تشریح برنامه‌های سیزدهمین جشنواره تئاتر بچه‌های مسجد
بر اساس جدول منتشر شده سیزدهمین جشنواره تئاتر مردمی بچه‌های مسجد، ۱۲ اثر نمایشی طی روزهای ۱۷ و ۱۸ مردادماه در مساجد استان قزوین به اجرا درمی‌آیند.