پنج شنبه 16 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:جدول اجراهای چهارمین جشنواره نقالان علوی
جدول اجراهای چهارمین جشنواره نقالان علوی
چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹
جدول اجراهای چهارمین جشنواره نقالان علوی منتشر شد
جدول اجراهای چهارمین جشنواره سراسری نقالی و پرده‌خوانی غدیر(نقالان علوی) در دو بخش رادیویی و صحنه‌ای منتشر شد.