چهارشنبه 15 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:تیمور آقامحمدی
رمان  «رونی یک پیانو قورت داده»
یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
«رونی یک پیانو قورت داده»؛ رمانی خواندنی برای نوجوانان امروز
رمان «رونی یک پیانو قورت داده» نوشته تیمور آقامحمدی توسط مهرک (سوره مهر کودک و نوجوان) برای گروه سنی نوجوان منتشر شد.
مهر و ماه
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷
تیمور آقامحمدی در سی‌وهفتمین نشست «مهر و ماه»
در سی‌وهفتمین محفل «مهر و ماه» که در سالن سوره حوزه هنری قم برگزار شد، بیش از سی شاعر جوان قمی به شعرخوانی پرداختند.