شنبه 5 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:تولید نمایش عروسکی در کهگیلویه و بویراحمد
اکبر آیین
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹
تولید ۴ نمایش عروسکی در حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد
مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد از تولید ۴ نمایش عروسکی با موضوع همدلی و کمک‌های مؤمنانه خبر داد.