سه شنبه 4 آذر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:تولید موشن گرافیک «هفتاد و دو حرف با هفتادو دو تن» در یاسوج
موشن گرافیک «هفتاد و دو حرف با هفتادو دو تن» در یاسوج تولید
سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
موشن گرافیک «هفتاد و دو حرف با هفتادو دو تن» در یاسوج تولید شد
به همت واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری کهگیلویه وبویراحمد موشن گرافیک مجموعه رباعی «هفتاد و دو حرف با هفتاد و دو تن» در یاسوج تولید شد.