چهارشنبه 30 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:تقدیر ویسواگوارو از فعالیت‌های هنری شجاعی‌طباطبایی درمبارزه با کرونا
تقدیر «ویسواگوارو» از فعالیت‌های هنری شجاعی‌طباطبایی درمبارزه با کرونا
سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
با اهدای لوح تقدیر و ثبت رکورد؛
تقدیر «ویسواگوارو» از فعالیت‌های هنری شجاعی‌طباطبایی درمبارزه با کرونا
مسعود شجاعی طباطبایی، کارتونیست و دبیرمسابقه ما کرونا را شکست می‌دهیم، لوح تقدیر و رکورد سازمان جهانی ویسواگوارو را به خاطر تلاش هنری درمبارزه با کرونا کسب کرد.