شنبه 25 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:تقدیر جهت کمک‌رسانی به آسیب دیدگان سیل اخیر کشور
تقدیر
شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸
از حوزه هنری لرستان برای حضور فعال در کمک‌رسانی به مناطق سیل‌زده تقدیر شد
مدیرکل بهزیستی استان لرستان با اهدای لوح از خدمات حوزه هنری لرستان در کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان سیل اخیر در لرستان تقدیر کرد.