پنج شنبه 3 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:تقدیر از عوامل
مستند در برابر طوفان
شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵
با حضور رئیس و جمعی از مسئولان سینمایی حوزه هنری
كارگردان و عوامل مجموعه مستند «در برابر طوفان» تقدیر و تجلیل شدند
مهدی نقویان، كارگردان مجموعه مستند «در برابر طوفان»، به همراه عوامل این مستند با حضور در حوزه هنری، از سوی رئیس و مسئولان سینمایی این نهاد انقلابی مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.