شنبه 25 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:تعزیه‌
محمد بخشی‌نیا تعزیه‌خوان
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
بخشی‌نیا: تعزیه به فضای اجرایی دائمی نیاز دارد
محمد بخشی‌نیا تعزیه‌خوان پیشکسوت معتقد است: یکی از بدبختی‌های ما که موجب شده از هنر تعزیه عقب بمانیم نداشتن جا و مکانی برای اجرای این تئاتر سنتی است.