چهارشنبه 22 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:ترجمه کتاب «مفقود سوم» برنده جایزه منطقه‌ای کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در دهلی‌نو
«مفقود سوم»
سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸
ترجمه کتاب «مفقود سوم» برنده جایزه منطقه‌ای کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در دهلی‌نو
ترجمه کتاب «مفقود سوم» تألیف دکتر مجتبی رحماندوست با عنوان «تیسرا لا پته» که دکتر کلیم اصغر از فارسی به زبان اردو ترجمه کرده، در دومین دوره جایزه منطقه‌ای کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در دهلی‌نو پایتخت هند شایسته تقدیر شناخته شد.