چهارشنبه 7 اسفند 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:تئاتر دینی
علیرضا حنیفی
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
حنیفی نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر:
تئاتر نگاهی متفاوت و تازه‌ به عاشورا داشته باشد/ کربلا مدرسه‌ای انسان‌ساز است
علیرضا حنیفی نویسنده و پژوهشگر تئاتر معتقد است: هنر تئاتر باید نگاهش به امام حسین(ع) و واقعه عاشورا به همراه نوع و شیوه بیان آن با دیگر مروجان فرهنگ عاشورایی متفاوت باشد.
حسن باستانی
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
باستانی: نگاه مناسبتی و سطحی به تئاتر دینی آفت تئاتر آیینی است
حسن باستانی نویسنده و کارگردان تئاتر معتقد است: عدم توجه به عمق و محدوده بسیار وسیع تئاتر دینی و نداشتن یک نقشه راه مناسب، همه‌چیز را به روزهای منتهی به مناسبت خاص دینی و یا یک آئین و مراسم ویژه موکول می‌کنیم و از آنجا که شاید موظف به ارائه کاری می‌شویم لذا برخوردی شتابزده به صرف آنکه باید کاری صورت گیرد در اغلب اوقات داریم.
هادی‌حوری
دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶
حوری درگفت‌وگو با پایگاه خبری حوزه هنری:
تئاتر، بیان مضامین دینی به روش‌های گوناگون است
هادی‌حوری، کارگردان و پژوهشگر تئاتر، معتقد است: از آنجایی که تئاتر ذاتا به بیان خیر و شر و زیبایی‌های دنیا همراه با جدا کردن سره از ناسره می‌پردازد، روشی برای متمایز دانستن تئاتر دینی و غیردینی نمی‌توانیم پیدا کنیم.