دوشنبه 3 آذر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:بیست‌وسومین شب آواز ایرانی
شب آواز ایرانی
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
بیست‌وسومین شب آواز ایرانی
بیست‌وسومین «شب آواز ایرانی» با اجرای ۵ گروه در فضای غیر رقابتی و در حال‌وهوای عاشورایی برگزار شد.