یکشنبه 4 آیان 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:بیست و پنجمین برنامه شب آواز ایرانی
شب آواز ایرانی
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶
بیست‌وپنجمین برنامه شب آواز ایرانی میزبان محمد معتمدی
بیست‌وپنجمین شب آواز ایرانی برگزار می‌شود
محمد معتمدی مهمان ویژه بیست‌وپنجمین برنامه شب آواز ایرانی است و سایر گروه‌های حاضر شنبه ۳۰ دی‌ماه در این برنامه به شکل رقابتی به اجرای برنامه می‌پردازند.