یکشنبه 5 خرداد 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:بهزاد فرمانی
بهزاد فرمانی
چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
فرمانی، بازیگر نمایش «پمپ» از کردستان:
تئاتر بچه‌های مسجد پل ارتباطی میان تئاتر آماتور و حرفه‌ای است
بهزاد فرمانی، بازیگر نمایش «پمپ»، در سیزهمین جشنواره سراسری تئاتر بچه‌های مسجد گفت: جشنواره تئاتر بچه‌های مسجد پل ارتباطی میان علاقه‌مندان و مستعدان تئاتر از گروه‌های آماتور با گروه‌های حرفه‌ای تئاتر کشور است.