سه شنبه 17 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان
فاضل نظری
چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
فاضل نظری به عنوان پرمخاطب‌ترین شاعر دهه ۹۰ معرفی شد
بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، فهرستی از پرفروش‌ترین کتاب‌های شعر دهه ۹۰ را منتشر کرد که در آن فاضل نظری به عنوان پرمخاطب‌ترین شاعر دهه ۹۰ معرفی شده است.