چهارشنبه 2 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:برنامه هفتگی نمایش و بررسی فیلم‌تئاتر حوزه هنری مازندران
کارگاه نمایش عروسکی
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
ماجرای عروسک‌های چوبی در کارگاه نمایش عروسکی مازندران
برنامه هفتگی نمایش و بررسی فیلم‌تئاتر حوزه هنری مازندران، هم‌زمان با کارگاه نمایش عروسکی برگزار شد.