سه شنبه 24 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:بازدید سردار نوریان از نمایشگاه «بسیجی»
 نمایشگاه بسیجی در حوزه هنری
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
سردار نوریان در بازدید از نمایشگاه «بسیجی» حوزه هنری:
عمل صالح راز ماندگاری آثار هنرمندان انقلابی است
معاون اجتماعی نیروی انتظامی در بازدید از نمایشگاه «بسیجی» در حوزه هنری، عمل صالح را راز ماندگاری آثار هنرمندان انقلابی دانست.