سه شنبه 6 خرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:اولین نشست کارگاه فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی دکتر عبدالحمید ضیایی
کارگاه فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی
چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
با تدریس عبدالحمید ضیایی؛
اولین نشست کارگاه فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی برگزار شد
اولین نشست کارگاه فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی دکتر عبدالحمید ضیایی، شاعر، پژوهشگر و استاد فلسفه، با پرداختن به بررسی جایگاه هنردر فلسفه و مباحث زیرمجموعه آن، دوشنبه ۱۷ تیرماه، ساعت ۱۷ در سالن کنفرانس مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری برگزار شد.