سه شنبه 24 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:اولین نشست آسیب‌شناسی تئاتر کشور
 نشست آسیب‌شناسی تئاتر کشور
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
در نشست آسیب‌شناسی تئاتر کشور عنوان شد؛
تئاتر، الفبایی برای زندگی است
اولین نشست از سلسله نشست‌های آسیب‌شناسی تئاتر کشور تحت عنوان «مکث و درنگ» با حضور دکتر بهروز غریب‌پور و منوچهر اکبرلو در حوزه هنری کار خود را آغاز کرد.