شنبه 14 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:امیر اسکندر بیرانوند از همرزمان شهید سپهبد علی صیاد شیرازی
«کهنه سرباز» خاطرات  همرزم شهید سپهبد صیاد شیرازی
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸
معرفی کتاب
«کهنه سرباز» خاطرات همرزمِ شهید صیاد شیرازی را روایت می‌کند
کتاب «کهنه سرباز» روایت‌گر خاطرات امیر اسکندر بیرانوند از همرزمان شهید سپهبد علی صیاد شیرازی است که همراه با تیپ ۸۴ خرم آباد در بسیاری از عملیات‌های مهم و تاثیرگذار دفاع مقدس شرکت کرد.