سه شنبه 6 آیان 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:اشعار عبدالله صالحی سمنانی
در غبار خویش
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
یادداشتی بر «در غبار خویش» گزیده‌ اشعار عبدالله صالحی سمنانی؛
غزل‌های دیروز و خاطرات تلخ و شیرین
«در غبار خویش» گزیده‌ اشعار عبدالله صالحی سمنانی به اهتمام حسن یعقوبی و مقدمه مرحوم مهرداد اوستاست که توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.
در غبار خویش
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
کتاب «در غبار خویش» با مقدمه‌ای از زنده‌یاد مهرداد اوستا
«در غبار خویش» گزیده‌‏ای از اشعار عبدالله صالحی سمنانی با مقدمه زنده‌یاد مهرداد اوستا بوده که انتشارات سوره مهر به‌تازگی این دفتر را منتشر کرده است.