پنج شنبه 3 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:اسماعیل آجرلو رئیس حوزه هنری البرز
 مستند تصویری «ایران ۱۴۰۴»
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹
آغاز تولید مستند تصویری «ایران ۱۴۰۴»
حوزه هنری استان البرز با همکاری دبیرخانه فرهنگی هنری ایران آینده، تولید مستند تصویری «ایران ۱۴۰۴» را آغاز کرد.