چهارشنبه 30 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:استاد محمدرضا شجریان
شجریان
پنج شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۹
مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری درگذشت استاد شجریان را تسلیت گفت؛
آوازهای استاد شجریان حال چندین نسل از مردم ما را جلا داده‌ است
میلاد عرفان‌پور در پیامی ضمن تسلیت درگذشت استاد محمدرضا شجریان گفت: این هنرمند ممتاز و جریان‌ساز، بخشی از حافظه‌ی مردم این سرزمین است و آوازهایش حال چندین نسل از مردم ما را جلا داده‌ است.