پنج شنبه 8 آیان 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:استاد محمد جواد محبت، دبیر مهرواره سراسری شعر وحدت
استاد محمد جواد محبت، دبیر مهرواره سراسری شعر وحدت
چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹
استاد محمد جواد محبت، دبیر «مهرواره سراسری شعر وحدت» شد
استاد محمد جواد محبت به عنوان دبیر« مهرواره سراسری شعر وحدت» تعیین شد، این مهرواره در بخش‌های شعر سنتی ، شعرنو ، زبان‌های بومی ایران و کودک و نوجوان برگزار می‌شود.