شنبه 5 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:احمد سلیمانی مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری قم
احمد سلیمانی
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹
سلیمانی: باشگاه تئاتر تجربه، به‌دنبال رفع نیازهای تئاتر قم
مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری قم گفت: باشگاه تئاتر تجربه با هدف تربیت نسل متخصص و متعهد شکل گرفته‌ است.