دوشنبه 27 آیان 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:آنتونی الیوت
پژوهشکده
سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷
توسط گروه مطالعات رسانه ترجمه؛
دستنامه مطالعات شهرت منتشر خواهد شد
به‌زودی توسط پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، کتاب «دستنامه مطالعات شهرت راتلج» ویراسته آنتونی الیوت که توسط احسان شاه‌قاسمی و مجتبی حاجی‌جعفری در مرحله ترجمه قرار دارد و آخرین کتاب جدی در حوزه مطالعات شهرت و سلبریتی‌ها در جهان محسوب می‌شود، منتشر خواهد شد.