سه شنبه 4 آذر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:آثار پذیرفته شده در بخش عراق تئاتر مردمی پیاده روی اربعین
سومین همایش تئاتر اربعین
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
سومین همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین (روایت راهیان)
آثار پذیرفته شده در بخش عراق تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین اعلام شد
سومین همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده روی اربعین (روایت راهیان) آثار پذیرفته شده خود در عراق را معرفی کرد.