دوشنبه 20 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:آثار فلسطین
کبوتران مسجد دوردست
چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸
ﭘﻨﺠﺎه‌وﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻛﺒﻮﺗﺮان ﻣﺴﺠﺪ دوردﺳﺖ برگزار شد
روی‌وَران: «تا فراموش نکنیم» پاسخی به حقایق اشغال فلسطین است/ پایانی برشایعات فروش اراضی توسط فلسطینیان
حسین روی‌وران کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: کتاب «تا فراموش نکنیم» پاسخی به حقایق اشغال فلسطین است. اسرائیلی‌ها همه چیز فلسطینی‌ها مثل غذا و لباس و ... را مصادره و به نام خود ثبت کردند، چون می‌خواستند حافظه فلسطینی‌ها را خالی کنند و هویت آنها را از بین ببرند.
ﭘﻨﺠﺎه وﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻛﺒﻮﺗﺮان ﻣﺴﺠﺪ دوردﺳﺖ
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸
با موضوع قدس شریف؛
ﭘﻨﺠﺎه‌وﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻛﺒﻮﺗﺮان ﻣﺴﺠﺪ دوردﺳﺖ برگزار می‌شود
تازه‌ترین نشست ﻛﺒﻮﺗﺮان ﻣﺴﺠﺪ دوردﺳﺖ با معرفی و بررسی کتاب «تا فراموش نکنیم» ﺳﻪ‌ﺷﻨﺒﻪ ٢٤ دی‌ماه در حوزه هنری برگزار می‌شود.
طراد حماده، شاعر و نویسنده لبنانی
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
شاعر و نویسنده لبنانی:
دفاع از مردم فلسطین یک وظیفه انسانی است/ ایران قلب مقاومت
طراد حماده، شاعر و نویسنده لبنانی، می‌گوید: کشورهای عربی کتاب‌‌های اسطوره و آشپزی منتشر می‌کنند و در برخی از این کشورها، از توزیع آثار ادبیات مقاومت ممانعت می‌شود، اما ایران قلب مقاومت است.
نشست کبوتران مسجد دوردست
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
در چهلمین نشست «کبوتران مسجد دوردست»
کتاب «شیطان بزرگ، شیطان کوچک» بررسی شد
چهلمین نشست کبوتران مسجد دوردست با محور مجموعه نشست‌های «دیروز ایران، امروز فلسطین» به معرفی کتاب «شیطان بزرگ، شیطان کوچک» خاطرات «الیعزر تسفریر» آخرین نماینده موساد در ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی، چهارشنبه ۱۸ بهمن در حوزه هنری برگزار شد.
نمایشگاه
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
نمایشگاه آثار فلسطین سید حمید شریفی آل‌هاشم برگزار می‌شود
نمایشگاه پوستر فلسطین، منتخب آثار سید حمید شریفی آل‌هاشم از هنرمندان پیش‌كسوت انقلاب از تاریخ بیست و نهم خرداد ۱۳۹۶ در نگارخانه ابوالفضل عالی حوزه هنری و موزه هنرهای معاصر فلسطین برگزار خواهد شد.