سه شنبه 30 مهر 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:«مقاومت خندقیان»
  فتحعلی بزرگمهر نژاد
سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
نویسنده کتاب «مقاومت خندقیان» در یاسوج گفت:
شهید حججی نتیجه اثرگذاری ادبیات دفاع مقدس در کشور است
نویسنده کتاب «مقاومت خندقیان» در آیین رونمایی از این کتاب در یاسوج گفت: امثال شهید حججی نتیجه اثرگذاری ادبیات دفاع مقدس در جامعه است.