سه شنبه 24 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:«سپیده‌دم حواصیل» موسی بیدج
عبدالحمید ضیایی در یادداشتی درباره «سپیده‌دم حواصیل»
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
یادداشت عبدالحمید ضیایی؛
«سپیده‌دم حواصیل» تلاشی برای پیوند بیشتر اتباع زبان فارسی و عربی
عبدالحمید ضیایی در یادداشتی درباره «سپیده‌دم حواصیل»، با ترجمه موسی بیدج، معتقد است که این اثر تلاشی مبارک در جهت زدودن دیوارهای سلول‌های انفرادی بین اتباع دو زبان فارسی و عربی است.
موسی بیدج
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
بیدج «سپیده‌دم حواصیل» پیرامون ادبیات امروز عمان را به سوره مهر سپرد
موسی بیدج، از مترجمان کشورمان، از انتشار کتابی پیرامون ادبیات امروز عمان با عنوان «سپیده‌دم حواصیل» از سوی انتشارات سوره مهر خبر داد.